Cbs ernstig overgewicht

Van de plussers met diabetesmiddelen ontvangt meer dan 95 procent tevens een of meer hartvaatmiddelen. In kwamen inzittenden van een personenauto om het leven. De gepresenteerde wijk- en buurtcijfers zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met deze gemeentecijfers. Naar mate van overgewicht Naar geslacht Naar leeftijd Naar opleidingsniveau Overgewicht 18 jaar en ouder.

Voor leeftijden jonger dan 18 jaar zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes afkappunten bepaald voor de Body Mass Index waarboven dan sprake is van overgewicht of obesitas. Bouwstenen voor keuzes rondom preventie in Nederland. Voor niet-westerse allochtonen was de daling van het sterfterisico zelfs sterker dan voor autochtonen.

Dieet boek lichter

In had ruim 30 procent van de bevolking van 4 jaar en ouder matig overgewicht. In de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar komt zowel overgewicht als obesitas meer voor bij meisjes dan bij jongens. Overgewicht volwassenen naar leeftijd en geslacht Volwassenen met overgewicht en obesitas naar leeftijd 18 jaar en ouder.

In Nederland hebben we te maken met een omgeving waarin energierijk voedsel makkelijk verkrijgbaar is.

Cbs ernstig overgewicht
Rated 5/5 based on 38 review
hoeveel kg per week afvallen zonder spierverlies 63 | 64 | 65 | 66 | 67 maag darmsparend dieet