Prevalentie van overgewicht

Caloriebehoefte Berekenen Voor Mensen Met Overgewicht?! - Vraag #59

Obesity in young Dutch adults: Behandeling van obesitas heeft een gunstig effect op cardiovasculaire risicofactoren, 61 maar er is nog weinig langetermijnonderzoek, specifiek bij kinderen, verricht. Het gaat om gestandaardiseerde percentages, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking.

Peter alblas dieet

prevalentie van overgewicht

Hoogopgeleiden hebben minder vaak overgewicht De grafiek presenteert zelfgerapporteerde cijfers over naar opleiding, de verschillen zijn statistisch getoetst. Overgewicht is onderverdeeld in matig overgewicht en ernstig overgewicht obesitas. De laatste jaren is de sterke stijging wat afgevlakt.

Advertisement Hide.

Prevalentie van overgewicht
Rated 5/5 based on 17 review
afvallen met smart protein shake 70 | 71 | 72 | 73 | 74 schema afvallen en sporten